fbpx

RezeroLab Dades

Burilles de cigarreta

Dades de Catalunya

Les burilles de cigarreta són un dels residus més abundants en entorns naturals i urbans i causen greus impactes ambientals, econòmics i sobre la salut humana quan no són gestionades correctament.

Evolució del consum de cigarretes i la seva generació de residus de burilles associada a Catalunya

Font:Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
Nota: S’ha considerat un pes mitjà per burilla de 0,32 g.
Gràfica

La notable reducció del consum de cigarretes en les últimes dues dècades coincideix amb l’aprovació de les lleis 42/2010 i 3/2014, que prohibeixen fumar en espais públics tancats.
Tanmateix, encara el 2022 es van consumir 8.560 milions d’unitats de cigarretes, equivalents a 2.740 tones de residus de burilles (sense tenir en compte els residus de filtres de cigarretes d’embolicar).