fbpx

RezeroLab Dades

Circularitat dels materials

Dades de l'Estat espanyol

Aquest indicador mostra el percentatge de recirculació dels materials posats en circulació a l’Estat espanyol, és a dir, aquells que s’han pogut recuperar un cop convertits en residus i s’han retornat al mercat.

És, per tant, un indicador que mostra l’estat de l’economia circular en un territori.

Percentatge de material recuperat i retornat a l’economia espanyola

Font:EUROSTAT
Gràfica

El percentatge de material reciclat i retornat a l’economia espanyola va ser del 8% l’any 2021. Això significa que només el 8% dels materials utilitzats a l’Estat espanyol provenen de productes reciclats.