fbpx

RezeroLab Dades

Comerç Just

Dades de Catalunya

El Comerç Just és un moviment internacional que lluita per una major justícia global a escala econòmica, social i mediambiental.


Els productes de comerç just garanteixen que s’han cultivat o elaborat sota principis de respecte als drets humans, laborals i socials; pràctiques comercials justes i democràtiques; i de protecció del medi ambient.

Evolució estimada de les vendes de productes de comerç just a Catalunya

Font:Coordinadora Estatal de Comerç Just i Setem
Gràfica

Entre 2018 i 2019 es produeix el major augment de les vendes de productes de comerç just, concretament del 64%.
Els productes d’artesania i altres mantenen una facturació constant al llarg del període estudiat, mentre que ha sigut la categoria d’alimentació que ha patit un major augment.