fbpx

RezeroLab Dades

Consum de matèries primeres

Dades d'Europa

Aquest indicador quantifica la demanda europea de materials (biomassa, minerals metàl·lics i no metàl·lics i materials d’energia fòssil) per produir béns i serveis destinats al consum o al desenvolupament de les llars, governs i empreses de la UE.

El consum de matèries primeres, mesurat en tones de materials consumides per habitant, permet visibilitzar la responsabilitat de la UE en les pressions mediambientals en altres parts del món com a conseqüència dels productes o materials importats per la UE.

Consum per càpita de matèries primeres a diversos països de la UE

Font:EUROSTAT
Gràfica

El consum mitjà per habitant de matèries primeres a la Unió Europea ha disminuït un 20% entre 2008 i 2022, passant de les 18,5 tones per càpita a les 14,8 tones per càpita.
El consum més baix en aquest període es va donar a l’any 2020, degut a la disminució del consum per la crisi mundial de la covid-19.

Així mateix, també existeixen diferències entre els Estats membres de la UE, degudes principalment al grau de riquesa i d’industrialització de cada país.