fbpx

RezeroLab Dades

Empreses amb sistemes voluntaris per a la protecció del medi ambient

Dades de Catalunya

El nombre d’empreses amb etiquetes ecològiques (mecanisme de promoció de productes que poden reduir els impactes ambientals adversos en comparació als altres productes de la mateixa categoria), distintius de garantia de qualitat ambiental (sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent) i EMAS (eina de gestió per a empreses i altres organitzacions, d’aplicació voluntària, que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental), permet avaluar l’evolució del compromís de les empreses cap al medi ambient.

Empreses amb sistemes voluntaris per a la protecció del medi ambient a Catalunya

Font:Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya
Gràfica

El nombre d’empreses catalanes que aposten per certificacions i distintius ambientals per als seus productes i serveis ha estat desigual al llarg de l’última dècada, tot i que des de l’any 2019 ha anat a l’alça.