fbpx

RezeroLab Dades

Envasos reutilitzables de begudes

Dades de l'Estat espanyol

La premissa principal de l’economia circular és que els residus són recursos que poden ser utilitzats més d’una vegada dins del sistema i generar un nou valor. D’aquesta manera, es desvincula el creixement econòmic de l’extracció de nous recursos naturals. La reutilització d’envasos és pedra angular d’aquest plantejament, tenint en compte el volum de residus associats a l’envasat i de productes. Malgrat la reutilització d’envasos de begudes permet reduir la generació de residus, els gasos amb efecte hivernacle i estalviar costos comparat amb l’ús d’envasos de plàstic, llaunes o envasos de vidre d’un sol ús, la seva quota de mercat és encara massa baixa.

Evolució de la quota d’envasos reutilitzables (aigua, refrescos i cervesa) sobre el total d’envasos comercialitzats a l’Estat espanyol

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de les consultores Canadean Ldt. I Global Data
Gràfica

La quota d’envasos reutilitzables no ha parat de disminuir en els últims
anys, passant d’una quota del 21% l’any 2010 al 15% l’any 2022. Aquesta tendència a la reducció s’ha mantingut per a totes les categories de begudes analitzades, excepte per als refrescos, que han augmentat la quantitat d’envasos reutilitzables entre 2019 i 2022.