fbpx

RezeroLab Dades

Generació de residus mensuals

Dades de les Illes Balears

La generació de residus està estretament lligada a la pressió demogràfica d’un territori.

En el cas de les Illes Balears, l’afluència de turisme suposa un augment important de la generació de residus per càpita en alguns mesos de l’any, fet que pot comportar el col·lapse de les instal·lacions de gestió i tractament de residus.

Evolució de la generació de residus i de l’indicador de pressió humana (IPH) mensuals a les Illes Balears (2021)

Font:Govern de les Illes Balears; Governs Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; IBESTAT
Nota: Aquestes dades inclouen només les fraccions ordinàries domèstiques i comercials (paper i cartó, matèria orgànica, envasos lleugers, vidre i resta), i s’exclouen les fraccions no ordinàries recollides en deixalleries i els residus industrials.
Gràfica

La població a les Illes Balears augmenta notablement durant la temporada estival, duplicant gairebé la producció de residus durant el juliol i l’agost respecte als mesos d’hivern.