fbpx

RezeroLab Dades

Producció de residus de la construcció

Dades de Catalunya

Es consideren residus de la construcció tots aquells generats en una obra de construcció o demolició. Es tracta d’una fracció de residus de gran rellevància en el total de residus generats, degut al seu elevat pes, i que tenen un gran potencial de reutilització si es gestionen correctament.


La seva generació sol anar estretament lligada amb l’evolució del mercat immobiliari

Evolució de la quantitat de residus de la construcció i de la demolició declarats segons el tipus de tractament a Catalunya

Font:Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

La generació de residus de la construcció està estretament relacionada amb l’evolució del mercat immobiliari.
Tot i que l’opció majoritària de tractament d’aquests residus als últims anys ha estat el dipòsit controla, l’opció de valorització en plantes de reciclatge ha pres força a Catalunya, i al 2022 ha estat el destí del 65% dels residus de la construcció generats