fbpx

RezeroLab Dades

Producció de residus industrials

Dades de Catalunya

Es consideren residus industrials tots aquells resultants d’un procés de fabricació, o generats en una instal·lació industrial i que no siguin assimilables a residus municipals.

Evolució de la quantitat de residus industrials perillosos i no perillosos generats i del nombre d’empreses existents a Catalunya

Font:Institut d’Estadística de Catalunya i Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

Des de 2010, les tones de residus industrials han disminuït en un 11%.

El nombre d’empreses a Catalunya s’ha disparat entre 2020 i 2022, augmentant un 13% en només dos anys i en plena crisi de la covid-19.