fbpx

RezeroLab Dades

Producció de residus municipals

Dades de Catalunya

Els residus municipals són tots aquells residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i altres serveis, i tots aquells generats als municipis que siguin assimilables als que es produeixen en aquests espais.

Evolució de la quantitat de residus municipals per càpita generats a Catalunya

Font:Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

La generació de residus per càpita a Catalunya s’ha situat al voltant dels 500 kg/hab/any en l’última dècada.
Malgrat la necessitat de reduir la quantitat de residus que generem, aquests han augmentat en un 5% per càpita des de 2012.