fbpx

RezeroLab Dades

Reciclatge dels residus municipals

Dades d'Europa

Aquest indicador mostra el percentatge de reciclatge dels residus municipals generats, és a dir, aquells que no tenen un destí finalista (abocador o incineradora).

Aquest percentatge inclou, per tant, el reciclatge material i el compostatge i la digestió anaeròbica dels residus orgànics.

% dels residus municipals destinats a reciclatge a diversos països de la UE

Font:EUROSTAT
Gràfica

El percentatge de residus destinats a reciclatge varia significativament entre els diferents països de la UE. La tendència de tots els països individualment i de la mitjana de la UE és, però, d’augment en els últims anys.

De mitjana a la UE, el percentatge de reciclatge dels residus generats ha augmentat un 78,4% entre l’any 2000 i el 2021.