fbpx

Serveis Rezero 2024 per als ajuntaments

Rezero continua impulsant a Catalunya i Balears la transformació cap a la societat residu zero. Per fer-ho, cal multiplicar les aliances i complicitats amb els ajuntaments, des d’on es poden impulsar importants i innovadores mesures de prevenció de residus. Per això, Rezero es proposa que al màxim nombre de ciutats i pobles de Catalunya i Balears introdueixin mesures de prevenció en les seves polítiques de residus.

El 2024, les propostes de Rezero se centren en les quatre línies que detallem a continuació.

Per a més informació de com us podem ajudar i on obtenir finançament, contacta amb nosaltres.


Certificació Ciutats i Pobles Residu Zero i elaboració de plans i ordenances residu zero

Cada vegada són més els municipis compromesos amb la prevenció de residus i el foment del residu zero. La certificació de Ciutats i Pobles Residu Zero —que és un estàndard de certificació independent, auditat per terceres parts, que avalua característiques residu zero dels municipis—, així com els plans i les ordenances municipals de residu zero són eines que permeten:

  • Ajudar els municipis a acomplir i anar més enllà de la normativa nacional i de la Unió Europea pel que fa a la prevenció i la gestió dels residus.
  • Promoure la implementació de sistemes i mesures eficients que estalvien recursos naturals i econòmics, a més de reforçar la imatge positiva del municipi.


Creació d’una biblioteca de les coses

La creació d’aquests innovadors espais de préstec d’objectes domèstics facilita un ús eficient de recursos, evita residus i crea comunitat. Per això cada vegada hi ha més municipis que aposten per tenir la seva biblioteca de les coses i confien en l’experiència de Rezero, impulsora de la primera del país.


Actuacions de promoció de l’equitat menstrual i la menstruació sostenible

Les alternatives saludables i sostenibles per a la menstruació encara són poc conegudes. Les alternatives reutilitzables per a la menstruació encara són poc conegudes. Aquestes generen menys residus que les opcions d’un sol ús, i són més saludables per a les persones. Per promoure l’equitat menstrual i l’ús d’opcions com la compresa de roba, la copa o les calces menstruals us oferim:

  • Educació menstrual als instituts i tallers per a la ciutadania
  • Implantació de la xarxa Lavabos amics de la menstruació sostenible
  • Pla d’equitat menstrual i menstruació sostenible

Projectes de foment del consum conscient

Cada cop més persones i empreses aposten per alternatives que els permeten reduir els residus i l’impacte del seu dia a dia, però encara queda molt per fer. Des de Rezero, us oferim campanyes de sensibilització i participació per impulsar el consum conscient amb el comerç local, la ciutadania i el jovent.

  • Campanya amb el comerç local: Assessoraments, sensibilització i dinàmiques que impliquin la ciutadania.
  • Jo CoCo: Cicle de tallers per la ciutadania sobre les alternatives per dur una vida residu zero.
  • Joves pel residu zero: Projecte d’Aprenentatge i Servei per a estudiants de secundària sobre el consum conscient i la prevenció de residus en la seva realitat.
  • Turisme Residu Zero: Campanya de sensibilització sobre bones pràctiques en turisme sostenible.


­