fbpx

Tampons / Juliol sense plàstic

Els tampons estan formats majoritàriament de materials absorbents (més d’un 90% del tampó), com són el raió, el cotó, el polièster o una barreja d’aquestes fibres, que acostumen a ser blanquejades. Normalment el cos absorbent està cobert per una capa prima i llisa d’una pel·lícula no teixida o film perforat que ajuda a reduir les pèrdues i fa que el tampó sigui fàcil de posar i treure. El cordó per estirar el tampó normalment està fet de cotó, o de fibres de polipropilè o polietilè. El tampó s’embolcalla individualment amb un embolcall de paper o un film prim (p. ex. material plàstic polimèric o cel·lofana) abans de ser empaquetat en cartró. Els tampons poden venir amb un aplicador recobert de paper o plàstic dur (polietilè (PE) o polipropilè (PP)).

En total, es calcula que el 6% d’un tampó és de plàstic.


Generació de residus

Al final del seu període fèrtil, una persona menstruant ha consumit 14.000 productes menstruals d’un sol ús. Això equival a 180 kg de residus que acaben cremats, en abocadors o abandonats al medi.


Alternatives a casa

La informació sobre l’impacte ambiental i social del consum, ens interpel·la i ens porta a buscar canvis d’hàbits en pro de l’estil de vida Residu Zero.

Cada vegada hi ha més persones menstruants que opten per utilitzar productes reutilitzables. Les alternatives de retenció de flux intern són la copa menstrual i l’esponja marina.

La copa menstrual és un recipient flexible que s’introdueix a la vagina per recollir el flux. N’hi ha molts fabricants i la majoria estan fetes de silicona mèdica, tot i que també n’hi ha de làtex, goma i elastòmers termoplàstics. Tot i que la vida útil d’una copa varia segons els hàbits de la persona que l’utilitza, les empreses fabricants acostumen a indicar que poden durar 10 anys.

Les esponges marines compactes també s’utilitzen com a sistema de retenció de flux intern. Provenen de cultius marins específics i com que és matèria orgànica, el seu residu és el millor entre els productes reutilitzables.

També hi ha productes menstruals reutilitzables d’ús extern, com ara les compreses de roba i les calces absorbents. Qualsevol d’aquestes alternatives, a més de tenir molt menys impacte ambiental, comporten avantatges econòmics i beneficis per a la salut.


Accions estructurals

Els canvis d’hàbits de consum formen part de la solució cap al Residu Zero, però calen polítiques públiques i la implicació del teixit empresarial per accelerar la transformació del model productiu.

Algunes mesures normatives que podrien ajudar a fomentar l’ús de productes menstruals reutilitzables:

Establiment d’objectius:

-de reducció dels productes menstruals d’un sol ús,

-de reutilització de productes menstruals,

-de recollida selectiva.

Reducció o eliminació de l’IVA sobre els productes menstruals reutilitzables i incorporació d’altres incentius econòmics com descomptes per a productes reutilitzables i / o impostos per a productes d’un sol ús

Obligació d’implantar sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor, que permetin cobrir tots els costos dels residus dels productes menstruals, que es podrien destinar a ajuts econòmics per lluitar contra la pobresa menstrual i el dret a accedir a opcions segures i reutilitzables

Obligació per als fabricants de productes menstruals d’eliminar els productes químics perillosos i l’ús de toxines, així com la divulgació del llistat dels ingredients dels seus productes

Requeriments d’etiquetatge i marcatge clars.

Altres mesures:

-Programes d’educació menstrual a les escoles.

-Campanyes de sensibilització sobre els beneficis dels productes reutilitzables.

-Distribució de productes reutilitzables gratuïts entre les persones menstruants amb dificultats econòmiques per proveir-se’n.


Més informació

Rezero. Guia cap a una menstruació residu zero.

Rezero. Els costos ambientals i econòmics dels productes menstruals d’un sol ús, bolquers infantils i tovalloletes humides.

Rezero. Nou període.


Consulta els altres plàstics ocults