fbpx
Societat Residu Zero

Una botiga a granel, una tona menys d’envasos

La implantació d’actuacions de reducció d’envasos ajuden a la competitivitat del comerç de proximitat

En motiu del Dia europeu del comerç de proximitat, Rezero recorda la importància d’aquest tipus d’establiments per al consum responsable. En general, en aquests comerços és més fàcil trobar-hi oferta de productes a granel. A més, els darrers anys hi ha hagut un creixement significatiu de botigues especialitzades en la venda a granel. És un sector a l’alça, no només pel nombre d’establiments, sinó també pel volum de vendes i el nombre de persones que hi treballen. A l’estudi “Botigues lliures d’envasos a Europa“, es calcula que l’any 2023 es podran generar 10.000 llocs de treball en el sector comercial que fomenta la venda a granel, sense envasos.


Pel que fa a l’estalvi d’envasos d’un sol ús que representen els establiments de venda a granel, en el mateix estudi s’estima que una únic botiga a granel estalvia de mitjana una tona d’envasos anualment. Així, en l’àmbit de la UE, s’estima que l’any vinent l’estalvi d’envasos gràcies a aquests establiments pot situar-se al voltant de les 5.500 tones.


Per tal de fomentar aquests models de negoci, a més d’implementar polítiques de suport al comerç de proximitat, cal replantejar les dinàmiques de les cadenes de distribució. Ara mateix, el preu dels productes amb envasos d’un sol ús no reflecteix els costos reals d’aquest sistema d’envasat. Per això és necessari implantar sistemes de responsabilitat ampliada del productor (RAP). Cal aplicar taxes de manera que es cobreixin tots els costos associats a l’envasat, fins al final de la seva vida útil. D’aquesta manera, les botigues lliures d’envasos milloraran la seva competitivitat.

A escala europea, també és necessari harmonitzar les diverses normatives que regulen la venda a granel i les botigues lliures d’envasos en l’àmbit nacional i regional. Cal millorar-ne també els redactats per guanyar en claredat i i fer que siguin més clares. Per exemple, pel que fa a les definicions de venda a granel i les diverses regulacions relacionades amb la seguretat alimentària. En l’aspecte normatiu, cal destacar que la nova llei estatal de residus estableix que els establiments comercials de més de 400 metres quadrats hauran de destinar un 20% de la seva superfície a la venda de productes no envasats. Caldrà veure com aquesta novetat afecta el desenvolupament del sector de botigues de proximitat especialitzades en la venda a granel.

Tant la transferència de costos de l’envasat als productors com les millores normatives poden contribuir a alleujar les dificultats en les cadenes de subministrament.

En aquesta línia i per enxarxar els comerços en pro de la sostenibilitat i la reducció d’envasos, Rezero certifica els comerços que compleixen amb una oferta sense residus, de proximitat i ecològics. L’objectiu és fomentar-los, visibilitzar-los i crear una xarxa del comerç de proximitat que s’empoderi alhora de reivindicar el paper tan important que tenen i han tingut sempre en la reducció de residus d’envasos i embolcalls.

Actualment hi ha més de 800 comerços certificats per Rezero com a Comerç Verd i 17 municipis han apostat per la certificació dels seus comerços.