fbpx

ESTIU, ARENA I LLOSQUES DE TABAC

Un estudi recent analitza la presència i la persistència de llosques de tabac en diversos entorns a l’illa de Menorca i proposa les bases perquè s’implantin mesures per prevenir aquests residus i minimitzar-ne els impactes.

Maó, 19 de juliol de 2023. Les lloques de tabac són un dels residus persistents més abundants i més contaminants que es poden trobar als entorns urbans i naturals. Un estudi recentment elaborat per Rezero i amb la col·laboració de Per la Mar Viva, desprèn que el 2022 es van generar a Menorca 118 milions d’unitats de llosques de cigarreta, que representen gairebé 38 tones de residus de llosques, un 70% de les quals es tiren a terra i acaben en entorns urbans i naturals, generant greus impactes ambientals, socials i visuals.

Les platges, l’entorn més afectat

Als mostrejos realitzats a l’estudi, s’ha comprovat que les platges són un dels entorns amb una presència més elevada de llosques de tabac, un fet especialment remarcable donada la proximitat al mar i l’impacte que tenen les llosques en aquests ecosistemes. De fet, les llosques de tabac són el principal article de plàstic d’un sol ús que es troba a les platges de la Mediterrània, tal com s’indica a la Directiva de plàstics d’un sol ús i denuncia Carlos Salord, president de Per la Mar VivaÉs molt important portar a terme estudis d’aquesta magnitud ja que amb unes dades objectives com aquestes es pot aportar llum sobre la realitat que tenim avui amb el tema de les llosques i despertar la consciència de les Administracions perquè li prestin atenció i es puguin posar mans a l’obra per a portar solucions a aquesta problemàtica que es vé denunciant des de 2018 a Ciutadella”.

Darrere d’aquest fenomen es troben diversos factors, per a Roser Badia, coordinadora de Rezero a Balears,tot i tenir una composició 100% de plàstic, les llosques no són percebudes com a residus per la població fumadora i el seu abandonament a l’entorn està socialment més acceptat que per altres residus”. 

Tampoc ajuda el baix nombre i ubicació de cendrers i papereres per a la seva recollida. A més, s’hi sumen el desconeixement general sobre els impactes negatius i que les mesures i polítiques implementades per evitar el seu abandonament són insuficients o en molts indrets inexistents.

Qui es responsabilitza?

Arribats a aquest punt, qui es responsabilitza de les llosques de tabac? Fins ara han estat els ens locals els que han assumit els costos de la recollida i gestió d’aquests residus. L’actual contracte de neteja de les platges de Menorca ascendeix fins a 900.000 € anuals (sabent que les llosques són el 65% dels residus de les platges i suposant que la depesa en neteja és directament proporcional a la quantitat trabada, el cost de recollida d’aquests residus pot suposar fins a 585.000 € anuals). No obstant això, s’evidencia que, les limitacions tècniques i metodològiques dels sistemes de neteja de carrers i platges, les característiques físiques de les lloques o d’altres factors socials com l’afluència de turisme o les activitats d’oci realitzades a la via pública fan que, tot i els recursos econòmics i tècnics destinats a la neteja, aquests siguin insuficients i les llosques esdevinguin un residu persistent a l’entorn. Per tant, és necessari implantar noves mesures que ajudin a prevenir la presència continua i incontrolada de llosques als espais urbans i naturals.

La incorporació de la responsabilitat ampliada al productor (RAP) a empreses del tabac a la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per una economia circular és una mesura necessària per alleugerir la càrrega, especialment econòmica, sobre els Ajuntaments. Malgrat això, que els productors de tabac assumeixin el cost de la gestió dels residus de llosques tampoc serà suficient si el que es vol és reduir l’impacte que aquestes causen al medi ambient i a la salut dels éssers vius. En aquest sentit, s’haurien de prendre mesures més efectives de prevenció de l’abocament d’aquests residus a l’entorn, com ara reduir o limitar el consum de tabac a les platges. 

Platges sense fum

Actualment, a Menorca només hi ha 5 platges i cales adherides al programa «Platges sense fum»: Cala des Degollador, Cala de Binissafúller, Platja de Binibéquer Nou, Platja de Punta Prima i Cala d’Alcaufar. Tenint en compte que a Menorca hi ha un total de 136 platges, cales i zones de bany, entre elles 106 platges verges, existeix un gran potencial per protegir els ecosistemes marins de l’illa de l’impacte dels residus del tabac.

Roser Badia conclou “Esperem que el Real Decreto relatiu a la gestió dels residus de tabac —actualment en fase d’aprovar-se després del període d’al·legacions— incorpori aquestes mesures.