fbpx
Societat Residu Zero

Per la salut menstrual, Rezero reivindica els lavabos amics de la menstruació sostenible

Rezero reivindica els lavabos amics de la menstruació amb un distintiu pioner i ara n’ampliarà la xarxa amb el suport econòmic de l’entitat Beyond Plastic Med.

Calen lavabos que facilitin el maneig dels productes menstruals, en especial, els reutilitzables.


En ocasió de la Setmana de la Salut Menstrual, Rezero recorda la importància d’apostar per les alternatives reutilitzables. Copes, calces absorbents, compreses de roba… són opcions més sostenibles i amb menys probabilitat de contenir tòxics.

Però encara hi ha barreres que impedeixen que se’n generalitzi l’ús, com el desconeixement i l’accés a lavabos que en facilitin el canvi. Per fer-hi front, Rezero impulsa la campanya Nou Període, amb accions com la publicació d’una guia (amb una versió per a Catalunya i una per a Balears) i la creació del distintiu “Lavabo amic de la menstruació sostenible”.

Poder netejar la copa

Quan es menstrua, per salut, és important canviar-se el producte menstrual cada cert temps. En el cas dels que són reutilitzables, a més, el procés pot requerir haver de netejar-lo.

Però «el maneig menstrual en espais públics és sovint problemàtic, a causa de la manca d’espais adaptats i saludables pel maneig menstrual. De fet, el 75,2% de les participants reporta haver utilitzat productes menstruals més temps del recomanable per la falta d’accés a espais adequats al maneig menstrual». És una citació de l'”Informe equitat i salut menstrual a Espanya (2020-2022)“, d’IDIAPJGol. Per elaborar-lo es va fer una enquesta que van respondre 22.823 dones i altres persones menstruants.

Necessitat detectada

El Pla integral d’equitat menstrual i climateri 2023-2025, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, ja inclou com a un dels seus objectius «Promoure que els equipaments i els edificis públics comptin amb lavabos adequats per a la gestió de la menstruació i l’ús dels productes menstruals reutilitzables».

Per fer-ho, el Pla preveu incorporar criteris per a la construcció i reforma de lavabos en espais públics que incloguin elements per a l’ús de productes menstruals reutilitzables. Així mateix, es preveu la creació d’un distintiu per senyalitzar els lavabos aptes per a l’ús de productes menstruals reutilitzables. Es fomentarà que el distintiu s’usi tant a centres educatius com a les dependències de la Generalitat.

Rezero reivindica els lavabos amics de la menstruació amb un distintiu pioner

A Catalunya ja fa temps que existeix un distintiu per a lavabos «amics» de la menstruació sostenible.

És un projecte de Rezero amb què ja s’han identificat més de 120 punts. També s’ha creat un mapa on es poden consultar. Rezero reivindica els lavabos amics de la menstruació com a element clau perquè creixi l’ús de les opcions reutilitzables i millori la salut menstrual.

Suport internacional

Aquest any, Rezero ha obtingut la confiança de l’organització Beyond Plastic Med (BeMed) per continuar impulsant la distribució del distintiu. BeMed ha seleccionat onze projectes de països mediterranis per finançar-los i aquest n’ha estat un. Tots tenen en comú la lluita contra la contaminació per plàstics del Mediterrani. L’objectiu fixat per Rezero és aprofitar aquest suport econòmic per fer el salt fins als 500 lavabos senyalitzats.

Promovent facilitats per a l’ús de productes menstruals reutilitzables, s’espera contribuir a reduir la presència a platges i oceans de tampons i compreses, que ara figuren entre els 10 residus plàstics marins més habituals a la UE.

Per a la salut menstrual, des dels ajuntaments

Els ajuntaments tenen molt a fer per promoure pobles i ciutats on la menstruació sigui viscuda amb naturalitat, sense barreres a les opcions més sostenibles i, per tant, de forma més saludable. Rezero ofereix una bateria de mesures a impulsar des dels consistoris, que inclouen accions de formació i de sensibilització puntuals, així com el disseny de plans de menstruació equitativa i sostenible. Per a més informació,

29 de maig de 2023