fbpx

RezeroLab Dades

Agricultura ecològica

Dades de Catalunya

Les opcions alternatives de consum, com la producció ecològica, que donen suport a models de producció més sostenibles, han anat augmentant de manera important en els darrers anys amb creixements constants. L’agricultura ecològica permet combatre els danys que causen els productes fitosanitaris, així com reduir els efectes sobre el canvi climàtic, la pèrdua de diversitat biològica i la incapacitat per assegurar una sobirania alimentària.

Evolució de les vendes d’aliments amb certificació ecològica a Catalunya desglossat per destí

Font: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Generalitat de Catalunya
Gràfica

El sector de la producció ecològica d’aliments en els últims 10 anys ha crescut exponencialment.
Les dades indiquen que el sector està plenament consolidat en el territori català, duplicant les exportacions a la resta de l’Estat espanyol i Europa.