fbpx

RezeroLab Dades

Autosuficiència en matèries primeres

Dades d'Europa

Les matèries primeres són essencials per al desenvolupament econòmic de la UE, ja que el sector secundari i una gran part del sector primari i terciari en depenen d’elles.

Actualment suposa de vital importància controlar i reduir la dependència de les importacions per assegurar estabilitat en l’economia europea i el control sobre la recirculació de materials, clau per a la transició cap a una economia més circular.

Aquest indicador mostra el grau d’autosuficiència de subministrament (en l’extracció) de diverses matèries primeres utilitzades àmpliament a la UE.

Autosuficiència de la UE en diverses matèries primeres d'ús habitual

Font:EUROSTAT
Gràfica

El grau d’autosuficiència de la UE varia considerablement per a cada matèria primera.

A més, s’ha de tenir en compte que, per a la majoria de les matèries primeres, l’oferta procedent del reciclat és més baixa que la demanda total, degut a que l’extracció primària sol ser més econòmica que el reciclatge (per una recollida i separació costoses).