fbpx

RezeroLab Dades

Càpsules de cafè

Dades de Catalunya

Les càpsules de cafè representen un exemple de producte amb un mal disseny que no permet la seva correcta gestió com a residu i que pugui acabar sent reciclat. La seva mida petita i el fet que segueixin plenes de contingut orgànic quan s’han convertit en residus, dificulta el seu reciclatge, encara que la majoria d’elles estiguin fetes d’alumini i sigui un material totalment reciclable. A més, es tracta d’un producte que no cobreix cap necessitat real per la societat i que presenta moltes alternatives tradicionals i més sostenibles, com l’ús de cafetera italiana i cafès molt a granel.

Evolució de la quantitat estimada de càpsules de cafè venudes a Catalunya i la generació de residus associada

Font:Elaboració pròpia a partir de dades d’Alimarket i del Ministeri d’Agricultura,Pesca i Alimentació
Gràfica

L’any 2021 ha estat el primer any en què el consum de càpsules de cafè ha disminuït respecte a l’any anterior, des de l’aparició d’aquest producte fa uns 15 anys.
Tanmateix, el consum és elevat, estimat en unes 572 milions d’unitats de càpsules anuals a Catalunya.