fbpx

RezeroLab Dades

Càpsules de cafè

Dades de Catalunya

Les càpsules de cafè representen un exemple de producte amb un mal disseny que no permet la seva correcta gestió com a residu i que pugui acabar sent reciclat. La seva mida petita i el fet que segueixin plenes de contingut orgànic quan s’han convertit en residus, dificulta el seu reciclatge, encara que la majoria d’elles estiguin fetes d’alumini i sigui un material totalment reciclable. A més, es tracta d’un producte que no cobreix cap necessitat real per la societat i que presenta moltes alternatives tradicionals i més sostenibles, com l’ús de cafetera italiana i cafès molt a granel.

Evolució de la quantitat estimada de càpsules de cafè consumides a Catalunya i la seva generació de residus associada

Font:Alimarket i Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Gràfica

L’any 2021 ha estat el primer any en que el consum de càpsules de cafè ha disminuït respecte a l’any anterior, des de l’aparició d’aquest producte fa uns 15 anys.
Tanmateix, el consum és elevat, estimat en unes 572 milions d’unitats de càpsules anuals a Catalunya.

Cal destacar que els residus de càpsules estan formats per un recipient (normalment d’alumini o plàstic) i una part majoritària de residus orgànics (cafè i humitat) que s’han de gestionar com a fracció resta perquè no són fàcilment separables. Amb les alternatives de consum de cafè lliures de càpsules, els residus orgànics generats es podrien compostar, a la vegada que s’evitarien els residus dels recipients de les càpsules.