fbpx

RezeroLab Dades

Consum de bosses de plàstic

Dades d'Europa

Aquest indicador permet conèixer el consum de bosses de plàstic lleugeres (bosses amb nansa o sense, fabricades en plàstic, que es subministren a les persones consumidores en els punts de venda de productes o mercaderies i que presenten un gruix inferior a 50 micres) segons la Directiva (UE) 2015/720.
Aquesta Directiva exigeix als Estats membres que adoptin mesures per aconseguir reduir el consum de bosses de plàstic i que notifiquin el seu consum anual com a sistema de control per a la seva reducció.

Les bosses de plàstic lleugeres consumeixen una gran quantitat de recursos durant la fase de producció i generen greus impactes sobre el medi un cop es converteixen en residus.

Evolució del nombre total de bosses de plàstic consumides a la UE, i del nombre de bosses consumides per càpita

Font:EUROSTAT
Gràfica

Des de l’any 2018, s’ha observat una reducció del consum de bosses de plàstic per habitant a Europa, passant d’unes 94 bosses anuals a unes 77 bosses anuals al 2021, una reducció del 19%.
Aquest fet es deu a la implementació de diferents normatives europees que han prohibit el lliurament gratuït de bosses de qualsevol material plàstic en els punts de venda de mercaderies o productes.