fbpx

RezeroLab Dades

Consum de carn

Dades de Catalunya

El sobre-consum de productes d’origen animal ha demostrat estar estretament relacionat amb l’elevat impacte ambiental del sector alimentari i amb la crisi climàtica.


Una reducció del consum de proteïna d’origen animal, i la seva substitució pel consum de proteïna d’origen vegetal, contribuiria notablement a mitigar l’impacte ambiental derivat del sector alimentari, tant per l’alliberació de la pressió sobre el sòl i la resta d’ecosistemes naturals, com per la disminució dels gasos d’efecte d’hivernacle associats.

Evolució de la quantitat de carn consumida per càpita a Catalunya pels principals grups de productes càrnics

Font:Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Gràfica

El consum de carn per persona el 2022 a Catalunya ha experimentat una disminució del 20% respecte a l’any 2020, any en què es va donar un dels consums més elevats dels últims anys.
Tot i això, actualment el consum mitjà és de 38 kg/hab/any de carn, molt per sobre dels 26 kg/hab/any recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (equivalent a 500g per setmana).