fbpx

RezeroLab Dades

Dependència de la importació de materials

Dades d'Europa

Aquest indicador determina el grau en què una economia depèn de les importacions per satisfer les seves necessitats de materials.

Actualment suposa de vital importància controlar i reduir la dependència de les importacions, especialment dels materials fòssils i dels metalls crítics.


Per tant, l’ús circular dels materials ja introduïts al mercat pot reduir els impactes ambientals que pateix la UE i augmentar l’autonomia i resiliència de la seva economia.

Evolució de la dependència de la importació de materials a la UE

Font:EUROSTAT
Gràfica

A l’any 2022, la dependència de la UE de les importacions de materials va ser del 22,4%, davant del 21,9% del 2008.
El major augment de la dependència de les importacions de materials entre l’any 2008 i el 2022 correspon a la biomassa i als materials energètics fòssils, amb un 52% i un 71% de dependència, respectivament, de les importacions de la resta del món.