fbpx

RezeroLab Dades

Productes menstruals d’un sol ús

Dades de Catalunya

Actualment, els productes menstruals d’un sol ús (compreses i tampons d’un sol ús) segueixen sent l’opció més utilitzada entre les persones menstruants, tot i les múltiples alternatives reutilitzables que existeixen (copes menstruals, compreses i calces reutilitzables, esponja menstrual).


Els productes menstruals es caracteritzen per tenir una durabilitat molt baixa i una complexitat de reciclatge molt elevada, fet pel qual, són recollits i tractats amb la fracció resta o, en el pitjor dels casos, abocats a l’entorn natural. Tot i això, aquests productes no estan subjectes a cap sistema de responsabilitat ampliada del productor (RAP).

Evolució de la generació de residus associada al consum de productes menstruals d’un sol ús i del nombre de persones menstruants a Catalunya

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de consum mitjà i de població de l’Institut Nacional d’Estadística
Nota: S'ha considerat: població femenina de 13 a 49 anys; consum mitjà de productes per menstruació: 32 unitats; pes del producte després de ser usat: 12 grams; nombre de menstruacions per any: 13.
Gràfica

S’estima que una persona, al llarg de tota la seva via menstruant, pot arribar a utilitzar més de 15 mil unitats de productes menstruals d’un sol ús).

L’any 2022 s’estima que es van consumir 763 milions d’unitats de productes menstruals d’un sol ús a Catalunya, equivalent a 9.150 tones de residus.