fbpx

RezeroLab Dades

Reciclatge dels residus municipals

Dades de l'Estat espanyol

Aquest indicador mostra el percentatge de reciclatge dels residus municipals generats, és a dir, aquells que no tenen un destí finalista (abocador o incineradora).

Aquest percentatge inclou, per tant, el reciclatge material i el compostatge i la digestió anaeròbica dels residus orgànics.

% dels residus municipals destinats a reciclatge a l'Estat espanyol

Font:EUROSTAT
Gràfica

En els darrers 20 anys, a l’Estat espanyol el percentatge de residus destinats a reciclatge s’ha doblat, passant del 18,4% a l’any 2000, al 36,7% a l’any 2021.

L’evolució creixent de la quantitat de residus destinats a reciclatge és positiva, malgrat es troba encara lluny de l’objectiu de reciclatge del 55% per l’any 2025, marcat per la normativa europea.