fbpx

RezeroLab Dades

Recollida selectiva bruta de residus

Dades de Catalunya

Aquest indicador de recollida selectiva mostra el percentatge de residus municipals que són recollits diferenciadament per part de la ciutadania i els comerços amb la finalitat de poder-les reciclar , i així, estalviar recursos i energia necessaris per a la fabricació dels productes.

Evolució de la quantitat de residus recollits selectivament, així com el percentatge de recollida selectiva bruta sobre el total de residus generats a Catalunya

Font:Agència de Residus de Catalunya
RSB = recollida selectiva bruta // La fracció altres inclou els residus orgànics autocompostats i els següents residus recollits selectivament: poda i jardineria, residus voluminosos, fusta, RAEE, ferralla, olis vegetals, tèxtil, residus en petites quantitats i altres recollides selectives.
Gràfica

El percentatge de recollida selectiva a Catalunya no ha parat de créixer en els últims anys i al 2022 se situa amb la xifra més alta registrada, d’un 46,7%
De totes les fraccions, la FORM ha estat la que més ha vist incrementada les tones recollides, recollint-se l’any 2022, 15 vegades més quantitat que l’any 2000.